“Saučešće: Reči Utehe u Teškim Trenucima

U trenucima gubitka i tuge, reči saučešća postaju most koji povezuje srca i pruža utehu. Saučešće je više od običnih reči; to je izraz dubokog poštovanja prema osobi koja je preminula i podrške za one koji ostaju.

Gubitak voljene osobe je težak teret za nositi, ali kroz reči saučešća delimo tugu i sećanje. To su reči koje su iskrena i ispunjene empatijom, koje pokazuju da niste sami u svom bolu. Saučešće je način da se pokaže da su emocije važne i da su ljudi oko vas tu da vas podrže.

Box saučešća

Box saučešća 001

RSD 7,000.00

Saučešća

Suza 001

RSD 5,000.00

Saučešća

Suza 002

RSD 5,000.00

Saučešća

Suza 003

RSD 5,000.00

Saučešća

Suza 004

RSD 8,000.00

Saučešća

Suza 006

RSD 8,000.00

Saučešća

Suza 007

RSD 8,000.00

Saučešća

Suza 008

RSD 7,000.00

Saučešća

Suza 012

RSD 8,000.00

Saučešća

Suza 013

RSD 8,000.00

Saučešća

Suza 014

RSD 6,000.00

Saučešća

Suza 015

RSD 6,000.00

Saučešća

Suza 016

RSD 5,500.00

Saučešća

Suza 017

RSD 9,000.00

Saučešća

Suza 018

RSD 6,000.00

Saučešća

Suza 019

RSD 7,000.00

Saučešća

Suza 020

RSD 7,000.00

Saučešća

Suza 021

RSD 7,000.00

Saučešća

Suza 023

RSD 5,000.00

Saučešća

Suza 025

RSD 9,000.00

Saučešća

Suza 026

RSD 10,500.00

Saučešća

Venac 001

RSD 7,000.00

Saučešća

Venac 002

RSD 6,500.00

Saučešća

Venac 004

RSD 12,000.00

Saučešća

Venac 005

RSD 14,000.00

Saučešća

Venac 006

RSD 12,000.00

Saučešća

Venac 007

RSD 7,000.00

Saučešća

Venac 008

RSD 8,500.00

Saučešća

Venac 009

RSD 9,000.00

Saučešća

Venac 010

RSD 10,000.00

Saučešća

Venac 011

RSD 12,000.00

Saučešća

Venac 012

RSD 16,000.00

Saučešća

Venac 013

RSD 9,500.00

Saučešća

Venac 014

RSD 11,000.00

Saučešća

Venac 015

RSD 10,000.00

Saučešća

Venac 016

RSD 9,000.00

Saučešća

Venac 017

RSD 9,000.00

Saučešća

Venac 018

RSD 9,000.00

Saučešća

Venac 019

RSD 12,000.00

Saučešća

Venac 020

RSD 10,000.00

Saučešća

Venac 022

RSD 9,000.00

Saučešća

Venac 023

RSD 12,000.00

Saučešća

Venac 025

RSD 13,000.00

Saučešća

Venac 026

RSD 15,000.00

Saučešća

Venac 027

RSD 12,000.00

Saučešća

Venac 028

RSD 12,000.00